Страницы: 1 2 3 ... 30 31 »
Показано 1-15 из 454 сообщений
0  
454. [Gurban_aga]   (16.10.2019 10:18)
Merhum şahyr Ilmet Gurbanowyň çyn ady Ilmet bolýamy ýa-da Ilmät bolýamy? Dogry ýazylyşy haýsyka bilýäniňiz barmy.

+1  
453. [Medinilla]   (11.10.2019 22:33)
"Eýa, Biribar!
Göwün bossanymda hiç mahal solup-saralmajak iman gülüniň tohumyny ýetişdirmäge puryja ber."

Osman Õde

+1  
452. [Haweran]   (11.10.2019 19:39)
Karzyna beräý sizde bar bolsa? Bir kile ýarym kile?

0  
451. [Medinilla]   (11.10.2019 18:01)
Iller.a yazuwna berse prosent goyya ustune. Bolmanda bir kilo yalan gosmalyd.aow mugt gideninden

+1  
450. [Haweran]   (10.10.2019 15:39)
Bardy ýazuwyna gitdi. Ele düşen pul ýok wink

0  
449. [Medinilla]   (10.10.2019 13:54)
@ Gõkbõri, satyp gutarypdyr.a @Haweran auksiona cykaryp. wacko

+1  
448. [Nurbanu]   (08.10.2019 23:38)
Yrga kölgäm dura-bara kejikdi:
Diýmedik sözlermi kesä çekdiler –
– Entek gözem açylmadyk güjükdi,
Gulak-guýrugyny kesäýjekdiler.

Niredir, bir ýerden düşýär ýadyma,
Bilýän, öñem görüpdik bu filmi.
Üşänimde elim çoýup adyna
Menem biriçeräk söýýän ilimi.

Men goşgy ýazjakdym duýgularymy
Örkläp kenarynda mawy lirikañ.
Ýaşamak şu bolsa – ýaşap ýörün men
Öz görümi özüm gazyp dirikäm.

0  
447. [Nurbanu]   (08.10.2019 23:37)
Özümden utandym iller aglasa,
Sen bagtyýar bolsañ, menem esendim.
Bulut deý sakawlap iki arada
Diýjek sözlem diýip bilmän kösendim.

Durmuş özün gaýta-gaýta okatdy,
Ýüregmiñ odunam apardy ýeller.
Ömrüm nebir sözlemde köp nokat deý…
Bu bolup ýörşüme näme diýerler?

Düýbi deşik bolar eken gapjygyñ,
Näme etjek mundan artyk geplede?!
Men seni köşklerde ýaşatmakçydym,
Ýöne, ýaşamaly bolduk kepbede.


Sungat GURBANGELDIÝEW.

+1  
446. [Gökböri]   (08.10.2019 13:28)
Medinilla, bahasy näden? biggrin

+1  
445. [Haweran]   (08.10.2019 00:24)
Auksiona çykaraly ony. Bize-de 5 man.bolar )
Kleye geliñ kleýe. Balkanyñ kleýi, orginal kleý. Şepbik kleý, deñziñ kleýi. cool

0  
444. [Medinilla]   (07.10.2019 21:52)
Kley satylya. Opytam berjek. Arzanjak bahadan diyyar.a wacko

+1  
443. [Haweran]   (07.10.2019 17:30)
Aleýiksalam. Gel. )

+1  
442. Mehribon Amanmyradowna [amanmyradownamehribon]   (07.10.2019 13:49)
Salam

0  
441. [leyla]   (07.10.2019 10:14)
Hemma salam. Nadip mowzuk acmalyka barde? Acyp bilemok sad
Komek etjek barmy aranyzda?

+1  
440. [Nurbanu]   (07.10.2019 04:08)
Nesilleri bilen deňleşmek üçin Şahyr döwründen öňde gitmelidir

Jeýms L.

Goşguda täzelik bolmaly. Ýekeje ýapragy täze-de bolsa, ol goşga diri diýip bolar.

Atamyrat ATABAÝEW


Имя *:
Ähli smaýliklar
Код *: