ATA WE OGUL

Meret aga, aýaly Jemal eje üç gyzy, iki ogly ösdürip-ulaltdylar. Olary öýli-işikli etdiler. Indi özleri körpe ogullary Döwran hem-de gelinleri Sona bilen bile ýaşaýardylar. < ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 87 | Добавил: Haweran | Дата: 08.10.2019 | Teswirler (0)

GÜNDELIGIMDE GALAN SETIRLER

Eşidýärkäk düşünmeli, görýärkäk akyl ýetirmeli, duýýarkak seljermeli.

* * *
Ýaşaýyş hereketdir we onuň bizden edýän talaby hem hereketlili ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 97 | Добавил: Haweran | Дата: 08.10.2019 | Teswirler (1)

RAZIÝA HANYM

Iltutmyşyň maslahatçysy Mübärek şa türkmen diplomatiýasynyň taryhyndan möhüm çeşme hasaplanýan «Uruş alyp barmagyň hem-de edermenligiň kada-kanuny» («Adab al-harb wa-ş-şujaa ... Doly oka»
Категория: Zenan şahsyýetler | Просмотров: 50 | Добавил: Haweran | Дата: 08.10.2019 | Teswirler (0)

TELETERAPIÝA

Kabinetden çykjak bolup ýerimden turanym şoldy welin, alazenzele bolup telefon jyññyrdady. Alsammykam, almasammykam?! Endik gursun, elim eýýäm trubkany ýokary göteren bolsa n ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 80 | Добавил: Haweran | Дата: 08.10.2019 | Teswirler (13)

TÄLEÝ

"Alnyñdan çykan ala ýylan, çal-da biliñe guşa"
Halk sözünden.


Alnymdan çykdy bir ýylan,
Çalyp guşandym bilime.
Maña çyndyr, size ýalan,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 75 | Добавил: Haweran | Дата: 08.10.2019 | Teswirler (3)

MASALLARDA CİNAYET: HANSEL VE GRETEL / makale

Cinayet yalnızca yetişkin öykü ve romanlarında güzel; ne masallarda ne de gerçek yaşamda…
HALUK SEYİT

Masal denili ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 36 | Добавил: Gökböri | Дата: 08.10.2019 | Teswirler (0)

HİKAYE: ESRARENGİZ ADAM

Çocukluğum, Eski İstanbul ya da Suriçi olarak bilinen bir yerde geçti: Fatih’in Kocamustafapaşa semtinde. Yahya Kemal’i kalbinden vuran semti şiirine taşıyışını, o ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 42 | Добавил: Gökböri | Дата: 08.10.2019 | Teswirler (0)

BIWEPA

"Söýýän"-diýseñ çyn ýürekden öýdenim,
Diñläp-diñläp çyn söýgümiñ aýdymyn,
Orta ýolda ýalñyz goýup gaýdanyñ,
Ýadyñdamy? Armanly ýol biwepa.

Sen ömü ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 54 | Добавил: Gumlygelin | Дата: 08.10.2019 | Teswirler (4)

TÜRMEDE DÜÝŞ

Düýşümde ýanyma gyzym geldi-de
Saçlarymy sypaşdyrdy, darady.
- Ah, atajan, kän gezdiñ! - diýp güldi-de,
Gözlerime mähir bilen garady.

Şatlyg ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 85 | Добавил: Haweran | Дата: 08.10.2019 | Teswirler (2)