« 1 2 3 4 ... 700 701 »
BAŞA BARMADYK WESÝET

Öz ilimden gum getiriň,
suw getiriň,
gül getiriň!
Gumdan tumar ýasap boýnumdan
asjak,
Suwy şu ýat ýurduň uly howzuna,
Bir da ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 20 | Добавил: Edebiýatşynas | Дата: Düýn | Teswirler (4)

GIJELIKDE ÜÝRÝÄN GANJYK

"Adamlary näçe gowy tanadygymça itleri şonça  gowy görýän".
J.B.Şou


Hudaý ilkinji gezek älemi döredende hem şeýle ajaýyp ümsüm gije bola ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 34 | Добавил: Garadag | Дата: Düýn | Teswirler (0)

DURMUŞ SENDEN HAÝYŞ EDÝÄN...

Durmuş senden haýyş edýän
Gynama sen meni beýdip.
Entek senem terk ederin
Soňam hiç gelmerin gaýdyp.

Durmuş senden haýyş edý ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 16 | Добавил: Garadag | Дата: Düýn | Teswirler (4)

DURMUŞ ÖZÜN GAÝTA-GAÝTA OKATDY

Yrga kölgäm dura-bara kejikdi:
Diýmedik sözlermi kesä çekdiler –
– Entek gözem açylmadyk güjükdi,
Gulak-guýrugyny kesäýjekdiler.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 8 | Добавил: Nur | Дата: Düýn | Teswirler (0)

ŞYH ŞIBLI - ŞYBLAN BABA

"Şibli kimin bir dagy ýandyrdygym bilmezmiň?".
Magtymguly Pyragy.


Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynda medeni, taryhy ýadygärlikleriň ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 15 | Добавил: Haweran | Дата: 24.08.2019 | Teswirler (0)

SALAHEDDIN SOLTANYŇ HALYPASY NUREDDIN MAHMYT HAKYNDA TARYHY SÖHBET

Nureddin Beýik Seljukly döwletiniň Halap atabegi Ymadeddin Zeňňiniň dört oglunyň ikinjisidir. Nureddin Mahmyt 1118-nji ý ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 5 | Добавил: Haweran | Дата: 24.08.2019 | Teswirler (0)

BÜYÜKADA CİNAYETLERİ

Kalabalığın arasından sıyrılıp, koştu arkasından. Seslendi, gözyaşları içinde… “Gitme,” diye bağırdığını sanki sadece kendi kulakları duyuyordu. Arkasına bile bakmada ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 12 | Добавил: Gökböri | Дата: 24.08.2019 | Teswirler (1)

Gerilim hikayesi: TOPUKLU AYAKKABILAR

Topuklu ayakkabıları ile ıssız sokakta öyle hızlı adımlarla yürüyordu ki, yıllardır nasıl düşmeden yürüyebildiğine hâlâ şaşırıyordu. Ayakkabılarının ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 9 | Добавил: Gökböri | Дата: 24.08.2019 | Teswirler (0)

ÖLÜM KORKUSU

“Birinin ölmesini istemek çok vahşice öyle değil mi?”
“Kesinlikle öyle.”
“Peki ya birini öldürmeyi istemek?”
Nefes almalıyım. Oturduğum sandalye hiç raha ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 13 | Добавил: Gökböri | Дата: 24.08.2019 | Teswirler (1)

TUT ELIMDEN

Eý päkize merdi merdan
Kaýdasyñ, niçik ahwalyñ?!
Akly dürden, göwni güldan
Sõzlegende tüýs lukmanym
Sõýgüsi Hakdan erada
Başy belendim, pes ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 28 | Добавил: Nur | Дата: 24.08.2019 | Teswirler (6)