« 1 2 ... 715 716 717 718 719 ... 932 933 »
ÝAR ZARBYNDAN ÝAÝA DÖNDÜM

Söýün uludan dem aldy. Ol Eneşiñ elinden tutup, adanyñ gyrasyna getirdi.
- Ezizim, sen şu ýerde gözegçi hökmünde dur. Birdenkä, gaýykdyr gämi görünse, ýag ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 266 | Добавил: НаS | Дата: 21.09.2018 | Teswirler (0)

SYMRUG GUŞ

Sensiz maña bu menziller örän kyn,
Umydym meý bolsa, sabrym pyýala.
Bu ömre düşmesin janym garañky,
Suwa çümen ýaly çümýän hyýala,
Ah, şeýdipler gal ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 281 | Добавил: НаS | Дата: 20.09.2018 | Teswirler (2)

Söýýän bolsak " Söýýän" diýeliň.

Kä ynsanlar öz ýalňyzlyklaryna çydaman ýalňyzlyklaryny derman tapmak üçin ynsanlary ulanýalar. Söýýän adamyň rolyny oýnaýarlar. Bizem muňa ynanyp söýgidir ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 214 | Добавил: Annagurban | Дата: 20.09.2018 | Teswirler (0)

Kyssadaky goşgular

▶ AK GIJELER

Ak süýt ýaly ak gijeler. Aýdymlardan, owazlardan, söýgüden doly, arassa, owadan, mylaýym, näzik, rahat gijeler. Men olara "Ak gijeler" diýýäri ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 227 | Добавил: НаS | Дата: 20.09.2018 | Teswirler (0)

SÖÝGI ŞERBETI

(Rubagylar çemeni)

Lebleri bal kibi ak ýüzi Aý gyz,
Barça gözellere bir özi taý gyz,
Men aşyga nazar salgyn, dem salym,
Ýogsam ýagty gündiz ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 271 | Добавил: НаS | Дата: 20.09.2018 | Teswirler (0)

TÜÝKESMELER

(felýeton ýerine)

Gadymy Şagadamyñ orruk ortasynda iki sany kümsük pete-pet gabatlaşdylar. Olaryñ ikisem ýigrimi bäşiñ dälijesi bolsalar-da, pişesiz entäp ýören b ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 291 | Добавил: НаS | Дата: 20.09.2018 | Teswirler (3)

HOWATYR EDÝÄRIN SAÑA DUŞMAKDAN

Howatyr edýärin saña duşmakdan,
Çaga dek boýnuña bökmegim ahmal!

Alladan ant içip söýenim hakda,
Alnyñda dyzyma çökmegim ahmal! < ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 213 | Добавил: НаS | Дата: 20.09.2018 | Teswirler (1)

Gahryman Arkadagymyz, Hormatly Prezidentimiz G.Berdimuhamedowyñ türkmen edebiýatynyñ we sungatyna hak Howandarlyk etmegi bilen tanymal türkmen ýazyjylarynyñ ençemesiniñ kämil we ilhalar eserleri giñ o ... Doly oka»
Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 325 | Добавил: НаS | Дата: 20.09.2018 | Teswirler (6)

ISMSIZ

(Oguz hekaýaty)

Goja dagdan inýär durna gözli çeşmeler. Şol suwlardan içen derrew güýç alar. Baglaryñ depesi guşlardan doly. Olaryñ owazy ýañlandyrýar giñ goly. Sonarl ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 269 | Добавил: НаS | Дата: 19.09.2018 | Teswirler (2)

Al-asmanda gaýyp ýören guşlaryň
Ýere düşýän kölgesinde saýalap,
Daýhan kişi dowam edýär işini,
Haşal otlaň tohum-tijin ,,zaýalap".

Ýere damyp duran alyn derinden,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 251 | Добавил: Garaýolly | Дата: 19.09.2018 | Teswirler (2)