« 1 2 ... 716 717 718 719 720 ... 932 933 »
Halkyñ hazynasyndan

▶ ADAMSYNY SYLAÝAN AÝAL

Bir kempir düşnüksiz derde sataşan agtygyny telim tebibe görkezse-de peýda tapmandyr. Onsoñ ol metjitdäki piriñ ýanyna baryp, ýagd ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 313 | Добавил: НаS | Дата: 19.09.2018 | Teswirler (5)

Gurt ekdi bolmady yrylmany çūn.
Eşekleñem sesi kem-kem gatanmyş,
Işledip hakyny berilmäni çūn.

Gūz sanalýar ýazda köpelen maly.
Gurt çopandan neneñ öçli bolmasyn,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 237 | Добавил: salyhov25 | Дата: 19.09.2018 | Teswirler (0)

TÜRKMEN KÖŞKLERI

Ýer ýüzüne ýaýran türkmen köşkleri,
Türkmen bilen, asyrlaryñ gatynda.
Juda çuña giden halkyñ kökleri,
Syrly ýaşaýşyñ gadymýetinde.

Salla ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 199 | Добавил: НаS | Дата: 19.09.2018 | Teswirler (0)

DURMUŞ WE ADAMLAR

(Liriki oýlanmalar)

◆ Uly güýç

- Hudaý barmy ýok?! O dünýäde ýaşaýyş barmy, ýok? Çözülmesi kyn hem añsat sowallar. Adamyñ teninden jany çykanda ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 296 | Добавил: НаS | Дата: 19.09.2018 | Teswirler (2)

OBA MUKAMY

Çigrek güýz gapymy kakdy ýene-de,
Salmalara ýagyş doldy pilpiräp.
Jemaly owadan eziz obamyñ,
Depesinde ak Gün dogdy ýalbyrap.

Dañ saz berip, t ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 246 | Добавил: НаS | Дата: 19.09.2018 | Teswirler (0)

ALEKSANDR BEZZUBSEW-KONDAKOW

Saşa Bezzubsew-Kondakow, häzirki zaman rus edebiýatynyñ görnükli wekili, ýazyjy.

Aleksandr Ýewgenýewiç Bezzubsew-Kondakow 1980-nji ýylyñ 12-nji ý ... Doly oka»
Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 231 | Добавил: НаS | Дата: 19.09.2018 | Teswirler (0)

ANT

- Gel, mugallym, gel!
Tanyş ýaly bolsa-da, men ony tanaýardym. Bir pursat beýnime agram salyp oýlanymda, hälki owaz gyjyt gatyşykly ýañlandy.
- Garrapsyñ mugallym, garra ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 288 | Добавил: НаS | Дата: 19.09.2018 | Teswirler (1)

SYNAG

Harasatly deñiz, çyrpynyp ýatyr,
Elinde küregi, bir gözel otyr.

Otyr başy aşak, seredip suwa,
Meñzeýär uzakdan owadan guwa.

O kenara ýüzüp ge ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 293 | Добавил: НаS | Дата: 19.09.2018 | Teswirler (3)

SAKGARDAN ÇYKAN SURATKEŞ

Döredijilik adamlary hil-hil bolýarlar. Biri bardyr, öz sözüni aýdyp, öz ýüzüni görkezibem ýetişen däldir weli, eýýäm şöhratpazlygyñ girdabyna gaýyp düşendir. ... Doly oka»

Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 278 | Добавил: НаS | Дата: 18.09.2018 | Teswirler (0)

ÝAR ZARBYNDAN ÝAÝA DÖNDÜM

Ýaşyl ýapraklaryñ tolgundyryjy owazy kem-kemden peselip ugrady, tomus paslynyñ özboluşly epgekli ýeli-de, gör, nirädir bir ýere ýitirim boldy. Jahan giñişliginiñ ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 274 | Добавил: НаS | Дата: 18.09.2018 | Teswirler (3)