1 2 3 ... 16 17 »
DAÝHAN DÜNÝÄSINIÑ ŞAHYRY

● Türkmenistanyň halk ýazyjysy Kakabaý Ylýasowyň şygyrlarynyň ruhy şekilleri

Daýhan dünýäsini türkmen şygryýetinde ilkinji bolup, özboluşly ru ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 8 | Добавил: Haweran | Дата: 12.12.2019 | Teswirler (0)

HÄZIRKI ZAMAN ÖZBEK EDEBIÝATY

Kitob har bir millatning o'lmas madaniy merosidir!

Türkmeniň öýünde mejlis açylsa,
Nowaýydan başlar bagşylar sözi.
Özbeg ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 21 | Добавил: Haweran | Дата: 09.12.2019 | Teswirler (1)

BAKYÝETE ÖWRÜLEN PURSATLAR

"Keseliñ taryhynda nähili rowaýatlary tapyp ýazandyklaryndan men bütinleý bihabar..."

Ömür. Durmuş. Ykbal. Men hemişe bu dünýä çynlakaý göz ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 26 | Добавил: Haweran | Дата: 07.12.2019 | Teswirler (1)

"EDEBIÝAT DARAGTYNYÑ ŞAHALARY" KITABYNDAN / (gysgaldyldy)

Haýsydyr bir ýazyjynyñ döredijiligi hakda gürrüñ edenimizde, ol söhbetimizi onuñ eserleriniñ mazmundan üzñe göz öñüne getirip bil ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 16 | Добавил: Haweran | Дата: 04.12.2019 | Teswirler (0)

SOLAN SÖÝGINIÑ AHWALY

Şahyr Annasoltan Kekilowanyñ goşgulary okyjylar tarapyndan söýlüp okalýar. Hususan-da onuñ "Ömrüzaýa ýyldyzym" atly soñky ýygyndysyna girizilen goşgulary okyjylary b ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 34 | Добавил: Haweran | Дата: 03.12.2019 | Teswirler (0)

AÑZAKDA AÇYLAN GÜL

Şahyra Annasoltan Kekilowa Köşi obasynda doguldy, önüp-ösdi. Türkmen döwlet uniwesitetini tamamlady. Şol ýyllar hem poeziýa meýdanyna geldi. "Gara saçlarym" (1968), "Ze ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 23 | Добавил: Haweran | Дата: 30.11.2019 | Teswirler (0)

TÜRKMEN EDEBIYATI

“Türkmânend” (Türk gibi) kelimesinden gel­diği ifade edilen Türkmen adının etimolojisi hakkında bugüne kadar çeşitli görüşler ileri sürülmüştür (Kafesoğlu 1958: 122-4). ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 13 | Добавил: Gökböri | Дата: 26.11.2019 | Teswirler (0)

«GORKUT ATA» DESSANYNYŇ ÇEPER-TARYHY KÖKLERI  

Türkmen halkynyň akyl-paýhasyndan dömüp çykan dürdäneleri adamzadyň uzak taryhy döwürde gazanan ahlak ýörelgelerini, watançylyk, gahrymançyl ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 12 | Добавил: Haweran | Дата: 23.11.2019 | Teswirler (0)

GREK DIDAKTIKI POEZIÝASYNYÑ ATASY

GESIOD

Gesiod kim?

Görnükli grek şahyrlarynyñ biri-de Gesioddyr. Grek didaktiki poeziýasynyñ atasy hasap edil ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 31 | Добавил: Haweran | Дата: 23.11.2019 | Teswirler (1)

«GORKUT ATA» EPOSYNDA ŞYGYR SUNGATY  

«Gorkut ata» eposynda kämil şygyr sungaty bar. Onda gadymy türkmen şygyr düzüliş sungatynyň nepis nusgalaryny görmek bolýar. Olar, bir tarapdan, bu a ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 22 | Добавил: Haweran | Дата: 23.11.2019 | Teswirler (0)