1 2 3 ... 22 23 »
NIKA GYÝDYRYP AÝRY-AÝRY ÝERDE ÝEDI AÝAL BILEN ÝAŞAŞAN ADAM

"Ýer ala, ýurt ala" diýleni. Dünýäde her hili zatlar bolup geçýär. Käbir bolgusyz nysaklar indi geñem görlenok. Iñ ýamany-da ada ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 31 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

ADAMYÑ ÖZ GÖRÝÄN ZATLARYNDAN ÖLÜMDEN SOÑKY DIRELIŞE MYSALLAR

"Ynansañ saña imandyr,
Ölmek hak, dirilmek hakdyr".
Magtymguly Pyragy.


1. Her gije bi ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 52 | Добавил: Haweran | Дата: 14.12.2019 | Teswirler (0)

DÜŞNÜKSIZ ADAM ÝA-DA STEFAN SWEÝGIÑ BAGTSYZ ÖLÜMI HAKDA KELAM AGYZ

Heran-haçan şu şahsyýet hakynda bir zat ýazmaly bolsam, oňa şundan laýyk sözbaşy tapmazdym. Çünki ýüregi hemmeler üçin a ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 72 | Добавил: Gurban | Дата: 30.11.2019 | Teswirler (2)

GAPLAÑA SATAŞAN ATALY-OGUL

Gaplañyñ sesini eşiden haýwanlar yzgyşyberýärler. Eýmenç arryldydan adamlaryñ hem ýüregine howsala aralaşyp, depesinden suw guýlan ýaly bolýar. Gaplañ bilen gar ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 54 | Добавил: Haweran | Дата: 30.11.2019 | Teswirler (0)

NOBEL KIM?

ýa-da dinamidiñ oýlanyp tapylşy

1864-nji ýylyñ 3-nji sentýabrynda gündiziñ günortany Şwesiýanyñ paýtagty Stokgolmda elhenç partlama bolup geçipdir. Mundan ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 41 | Добавил: Haweran | Дата: 29.11.2019 | Teswirler (0)

5. "Ruh awlaýjy" Garri Praýs

"Ruh awlaýjy" Garri Praýs Angliýanyñ taryhy Borleý binasyndan söz açylanda, hökmany suratda ady tutulýan psihiatrdyr.
Garri Praýs Angliýanyñ gir ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 84 | Добавил: Haweran | Дата: 24.11.2019 | Teswirler (1)

GÖZE GÖRÜNMEÝÄN RUHLARYÑ BARLYGY ÇYNMY?

4. Zawoddaky ruhlar

Moskwada 1912-nji ýylda gurlup ulanylmaga berlen harby istrebitelleriñ dwigatellerini öndürýän 24-nji belgi ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 85 | Добавил: Haweran | Дата: 22.11.2019 | Teswirler (5)

LONDONDA DÜNÝÄNIÑ ILKINJI "ZENAN JYNSY ORGANY" MUZEÝI AÇYLDY

Londonyñ Kamden Town raýonyndaky "Çalk Farm" köçesiniñ ugrunda dünýäniñ ilkinji "Zenan jynsy organy" muzeýi açyldy. Bir hepde ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 82 | Добавил: Haweran | Дата: 21.11.2019 | Teswirler (1)

Göze görünmeýän ruhlar baradaky bu gezekki söhbetimiziñ mowzugy ýaş deñizçiniñ ruhunyñ adalatyñ dabaralanmagy üçin pelesañ urşy barada...

3. Göze görünmeýän deñizçiniñ ruhy adalatyñ ug ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 51 | Добавил: Haweran | Дата: 20.11.2019 | Teswirler (1)

Göze görünmeýän ruhlar (ruslarda ýeke sözde "призрак", türklerde bolsa "hayalet" -t.b.) baradaky makalalar tapgyrynyñ bu gezekki sanynda gürrüñ beriljek waka edil Belleriñ maşgalasynyñ başyna inenler ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 91 | Добавил: Haweran | Дата: 17.11.2019 | Teswirler (2)