1 2 3 ... 20 21 »
ASYLYP ÖLDÜRILEN MAÝMYNLAR

■ Türk deñizçiligi we maýmynlar

Osmanly türkmen döwletiniñ maýmynlary deñiz flotiliýasynda ulanandygy we janawarlary gämileriñ bumyna çykarmak bile ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 41 | Добавил: Haweran | Дата: Şu gün | Teswirler (7)

ESKI DÜNYA'NIN EFENDILERI

Devleri Kim Bilmez, kim tanımaz! Kocaman boyları, korkunç güçleri, çoğunlukla kötü huyları, serüvenleriyle dünya mitolojisini, masal dünyasını, eski destanları d ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 4 | Добавил: Gökböri | Дата: 18.10.2019 | Teswirler (0)

"GARAGOL OGLANYÑ" "GARAGOLLUKLARY"

Demirgazyk Koreýanyñ döwlet ýolbaşçysy Kim Jong-Unyñ "korrupsionerlikde" aýyplanýan Goranmak ministri Ri Ýoung-Gile ölüm jezasyny berendigi orta atyldy. ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 24 | Добавил: Watanperwer | Дата: 17.10.2019 | Teswirler (0)

JYNAZASY OKALMADYK, ÝASY TUTULMADYK SELJUKLY SOLTANY KIM?

Taryhda dürli sebäpler bilen ölümi gizlenen hökümdarlar köp. Olaryñ käbiri käbir syýasy bähbitlere görä gizlenipdir. Şeýle hökümd ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 38 | Добавил: Haweran | Дата: 16.10.2019 | Teswirler (1)

KYÝAMATYÑ WAGTY "IÑ SOÑKY ŞAMLYK" SURATYNDA GIZLENENMI?

Watikanly alym Sabrina Sforsa Galisiýa "Leonardonyñ Watikandaky iñ soñky şamlygy" atly kitabynda meşhur suratkeşiñ täze koduny açyk ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 40 | Добавил: Haweran | Дата: 14.10.2019 | Teswirler (0)

FRANSIÝA KOSMOS KOMANDOWANIÝESINI DÖREDÝÄR

Fransiýa gelejekde kosmosdan ediljek çozuşlara dessine garşylyk bermek, lazerleri we potansial howplary seljermek, hem-de orbitada gözegçilik ed ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 33 | Добавил: Haweran | Дата: 13.10.2019 | Teswirler (0)

PARGALY YBRAÝYM NÄHILI ÖLDÜRILDI?

Stambulyñ Soltanahmet ploşadynda häzir Türk-yslam taryhy eserleriniñ saklanýan muzeýi bolup hyzmat edýän binanyñ birwagtlar Osmanly türkmen hökümdary Kan ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 47 | Добавил: Haweran | Дата: 10.10.2019 | Teswirler (3)

12-lik SANYÑ SYRY WE MANYSY

Gündogar we Günbatar medeniýetlerinde sanlar simwollaryñ deregine ulanylýar. Käbir sanlar aýratyn many añladýar. 7-lik we 12-lik sanlar "Gurhan", "Injil" ýaly ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 71 | Добавил: Haweran | Дата: 07.10.2019 | Teswirler (1)

GUÝRUKLY ÝYLDYZDAKY "PIRAMIDA"

Ýewropanyñ Kosmos gullugynyñ (ESA) uçuran "Rosetta" kosmos gämisiniñ getiren fotosuratlarynda "67,P/Çurýwumo-Gerasimenko" guýrukly ýyldyzynda piramida görnü ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 49 | Добавил: Haweran | Дата: 06.10.2019 | Teswirler (0)

OLIMPIÝA FAKELINI ÝAKMAK GITLERIÑ TEKLIBI EKENI!

Zewsi şöhratlandyrmak üçin gadymy gresiýalylar tarapyndan başy başlanan Olimpiýa oýunlary 1928-nji ýylda häzirki görnüşde dowam edilşi ýal ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 42 | Добавил: Haweran | Дата: 05.10.2019 | Teswirler (1)