1 2 3 ... 6 7 »
BIZ GAGARIN NESLI

1. Kebşirleýji taýajyk

Görüpmidiñ, dostum, polat eredip,
Görüpmidiñ onuñ dönüşin muma?
Keseden däl, ele alyp seredip
Görüpmidiñ ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 21 | Добавил: Haweran | Дата: 08.09.2019 | Teswirler (1)

SARSMAZ SELJUKLAR

Atyn ýüzin salyp barýar seljuklar,
Al-asmanda pasyrdaýar Tuglary.
Oýnaýar eýerleñ göwher gaşynda,
Ýañy dogup gelýän,
Günüñ tyglary.

... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 228 | Добавил: Has | Дата: 26.08.2019 | Teswirler (4)

ALP ARSLAN TÜRKMENIÑ REÝDE TÄÇ GEÝIŞ DABARASY

Başa täç geýmekden süýji wagt barmy?!
Tagtda oturmakdan gözel bagt barmy?!

Tylla täje Güniñ gözi gamaşar,
Tylla ta ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 76 | Добавил: Has | Дата: 26.08.2019 | Teswirler (0)

MALAZGIRT SÖWEŞI

~ Atyñ näme diýip kişñeýär, Şady?
~ Özüm bolup haýbat atýar duşmana.
~ On esse artykmyş duşman sülsady.
~ Parhy näme, onuñ amanat jana.

... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 202 | Добавил: Has | Дата: 26.08.2019 | Teswirler (6)

ÝEDI BOÝDAŞ, KÖÇE SÜPÜRÝÄN GELIN WE ÝANAN GELIN HAKYNDA

Ýüzi säher ýaly nowbahar gelin,
Azat köçesinde, säher çagynda.
Köçe süpürip ýör şäher bagynda,
Gün batyp dur g ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 85 | Добавил: Gurban_aga | Дата: 18.08.2019 | Teswirler (5)

KALLY *

Çerkes kyssasy

1.

"Wagty geldi, saña aýdaýyn indi,
Açaýyn men saña bu syry, oglum.
Meniñ bu sözlerim - Allanyñ pendi,
Kasam e ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 18 | Добавил: Haweran | Дата: 16.08.2019 | Teswirler (0)

AJAL PERIŞDESI

(Gündogar hekaýaty)

A.M.W-e bagyşlanýar

Señki, señki meniñ gaýnagy synan
Dereksiz, ýönekeý işlem - señki men,
Emma doludyr ol hyj ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 21 | Добавил: Haweran | Дата: 16.08.2019 | Teswirler (0)

DÖWÜRNAMA

I.

Eziz diýar,
Dünýä gelip tapanym,
Gözüm açyp, elim serip toplanym,
Göbegimi señ göwsüñe sapanym,
Çybyk atly señ arkañda çapanym,
... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 34 | Добавил: Haweran | Дата: 23.07.2019 | Teswirler (0)

MAŞA / rus ertekisi

Bir obada Maşa atly,
Ýetim ösen bir gyz bardy.
Zalym eneligi oña,
Ýersiz ýere sögünýärdi.

Enebaşga uýasy hem
Gün bermezdi çyty ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 58 | Добавил: Garadag | Дата: 16.07.2019 | Teswirler (2)

YŞK ALLANYÑ GUDRATY

"Yşk Allanyñ gudraty,
Bar gudrata, haja bar".
Saparmyrat Türkmenbaşy.

I.

Uçduñ gitdiñ asmanyma,
Hiç peýda ýok urulmadan. ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 56 | Добавил: Haweran | Дата: 12.07.2019 | Teswirler (1)