1 2 3 »
Bize sazlaşykly we bagtly ýaşamaga päsgel berýän 30 endik:

1. Özüňe ýaramaýan zatlara çydamak;
2. Öz-özüň däl-de kimdir başga birine meňzäp, şol boljak bolmak;
3. Özüňe baha ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 59 | Добавил: Bagabat | Дата: 30.07.2019 | Teswirler (0)

IÇKI DÜNÝÄNIÑ ÇELGILERI

Awstriýaly meşhur psiholog Zigmund Freýdiň 26 sany jümlesi adamlara öz-özleri barada köp zady habar berýär diýip, käbir awtorlar hasaplaýarlar.
Ol jümleler ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 53 | Добавил: Bagabat | Дата: 29.07.2019 | Teswirler (2)

DOGRY KARAR — ÜSTÜNLIGIŇ AÇARY

■ Özüñ bol!

Adam­zat äh­li dö­wür­ler­de ada­ty däl düşün­mek uky­by­na eýe bol­ma­gyň, kä­mil­leşme­giň, ös­me­giň, ýo­ka­ry we­zi­pä ýet­me­g ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 56 | Добавил: Nur | Дата: 11.07.2019 | Teswirler (0)

ŞOL GÖZELIÑ GOŞA GARA HALY BAR...

Gündogarda, şol sanda biziñ halkymyzyñ arasynda, ýüz-gözdäki, umuman ynsan bedenindäki meñleriñ hem özboluşly ýorgudy bar. "Agzy meñli aşa ýakyn, eli meñ ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 44 | Добавил: Haweran | Дата: 02.07.2019 | Teswirler (0)

ADAMY GAŞLARY ARKALY TANAP BOLARMY?

Gündelik durmuşymyzda biz biri-birimiz bilen dürli aragatnaşyk saklamak arkaly gylyk-häsiýetleri, şahsy aýratynlyklary öwrenýäris. Ýöne adamlary tanama ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 79 | Добавил: Haweran | Дата: 12.06.2019 | Teswirler (0)

ÜÝTGEWSIZ ADALAT

Adamy adam edýan zat, onuñ akyl-paýhasy we wyždanydyr. Maglumaty ulanma ukybyna eýe bolan akylyñ ahlak kadalaryna uýmakda täsirli güýji bar.  Şu ýerde bir sorag ýüze ç ... Doly oka»

Категория: Psihologiýa | Просмотров: 95 | Добавил: Has | Дата: 19.04.2019 | Teswirler (0)

ŞUGÜNKI IŞIÑI ERTÄ GOÝMA!

Taryhyñ iñ gadymy eýýamlaryndan bäri hiç kimiñ eýermän gelen ýörelgesi bar: Şugünki işiñi ertä goýma!
Iş ertä goýlup başlansa, diñe özüñe däl, başgalara-da a ... Doly oka»

Категория: Psihologiýa | Просмотров: 120 | Добавил: Has | Дата: 18.04.2019 | Teswirler (1)

PAÝTAGT

Başarnyk bizi ýesirleşdirýärmikä? Şeýledir öýdemok, sebäbi başarnyk mynasyplaryñ göreşini çaltlandyrýar.
Aklymyzyñ çäginde ýatdan çykarmazlyk we ýatdan çykartmazlyk üçin nobat ... Doly oka»

Категория: Psihologiýa | Просмотров: 96 | Добавил: Has | Дата: 17.04.2019 | Teswirler (0)

ÖKDE ÝALANÇYLARA MAHSUS HÄSIÝETLER

Gollandiýaly psiholog Aldert Wriý kärdeşleri bilen bile "ussat ýalançylary" tanamak üçin olarda nähili häsiýetleriñ bolýandygyny öwrendi. Garşys ... Doly oka»

Категория: Psihologiýa | Просмотров: 135 | Добавил: Has | Дата: 16.04.2019 | Teswirler (0)

ÝOÑ BOLAN ÖZ-ÖZÜÑI SURATA ALMAK NYSAGY 

■ ýa-da PSIHOANALITIKANY ESASLANDYRYJY FREÝD ÖZ-ÖZÜÑI SURATA ALMAGA (SELFI ÇEKMÄGE) NÄHILI BAHA BERDI?

Dünýäniñ islendik owadan ýur ... Doly oka»

Категория: Psihologiýa | Просмотров: 137 | Добавил: Has | Дата: 07.04.2019 | Teswirler (7)

1-10 11-20 21-21