1 2 »
SURATKEŞLIGIÑ, MINIATÝURANYÑ KÖKLERI WE SEBITLERDE KÄMILLEŞMEGI

Ýüzýyllyklaryň dowamynda, Mеrkеzi Aziýadaky çöldür sähralyk topraklarda, ýerlеri suwarmaklyga niýеtlеnеn aryklardyr çaýlary ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 17 | Добавил: Haweran | Дата: 29.07.2019 | Teswirler (0)

MINIATÝURANYÑ TARYHYNA GIRIŞ

Häzirki döwrümizde, gadymy ylym-bilimiň mekany bolan Türkmenistanyň taryhy geçmişine, milli gymmatlyklaryna, medeniýetine, şonuň ýaly-da, ylma we sungata bola ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 14 | Добавил: Haweran | Дата: 29.07.2019 | Teswirler (0)

ГОЗЕЛЬ АННАМАМЕДОВА - "ЗОЛОТАЯ" ДЕВУШКА ФОНТАНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ

В Москве около 300 фонтанов и любой из них по-своему замечателен и красив, но самым знаменитым и любимым единогласно называю ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 55 | Добавил: Haweran | Дата: 03.06.2019 | Teswirler (0)

ZYÝADA DÜNÝÄLI SURATKEŞ

Ata-babalarymyz sungata keramatly zat hökmünde garapdyrlar. Aýdaly, halyçylyk, zergärçilik ýa-da bolmasa, neçjarçylyk... Asyrlardan-asyrlara aşyp, biziñ günlerimiz ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 92 | Добавил: Nur | Дата: 11.04.2019 | Teswirler (0)

Türkmenistanyň halk suratkeşi Hajy Atakgaýew

Hormatly professor Hajy Atakgaýew 1945-nji ýylda Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň “Gowkyzereň” daýhan birleşiginde eneden doguldy. 1970-nji ýy ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 113 | Добавил: Gurban_aga | Дата: 08.02.2019 | Teswirler (1)

MÄHIR SIÑEN ŞEKILLER

■ Orta asyrlarda rowaç alan suratkeşligiň «Türkmen mekdebi» barada söhbet

Orta asyrlarda Türkmenistanda, Merkezi Aziýanyň beýleki ýerlerinde, Eýrand ... Doly oka»

Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 136 | Добавил: Has | Дата: 20.01.2019 | Teswirler (0)

Творчество Мамеда Мамедова (1938-1985)

 ■ ВСТУПЛЕНИЕ

Когда слушаешь звучание симфонических произведений талантливых туркменских композиторов, ... Doly oka»

Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 121 | Добавил: Has | Дата: 29.12.2018 | Teswirler (0)

New York’ta yaşayan Dünyaca ünlü Heykeltıraş üstadımız

Dünyanın döِrt bucağında başarılı Türkmenlerimizi ararken sayın Necmettin Çeçen üstadımızı Amerikanın New York şehrinde olduğunu ِöğ ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 105 | Добавил: Gökböri | Дата: 26.12.2018 | Teswirler (0)

ÝARLYNYÑ ÝIGIDI

Ýarly Baýram portret çekmegi gowy görýän hudožnik. Onda-da käbir hudožnikleriň edişi ýaly, çekjek adamsynyň fotosuratyny öňünde goýup, şoňa esedip däl-de, janly adamy oturdy ... Doly oka»

Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 153 | Добавил: Has | Дата: 27.11.2018 | Teswirler (0)

BÄŞIM NURALY

Leniniň suraty çekilen ilkinji halynyň dokalanyna indi hasaplap otursaň, bir är ömri geçipdir. 1935-nji ýylda partiýa we hökümet ýolbaşçylary Türkmenistanyň stahanowçy işçileri ... Doly oka»

Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 207 | Добавил: Has | Дата: 26.11.2018 | Teswirler (0)

1-10 11-15