1 2 3 4 »
FATİH-RESSAM BELLİNİ VE PORTRE SANATI ÜZERİNE

Bugün, Türk sanatına ait eserlerin bilgilerinin, ancak bir bölümüne sahip olduğumuz bir gerçektir. Gün yüzüne henüz çıkarılmamış eserleri say ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 17 | Добавил: Gökböri | Дата: 23.01.2020 | Teswirler (2)

TYLLA ÖWÜŞGINLI ZYNATLAR

Baý milli mirasymyzy hemmetaraplaýyn öwrenmek we geljekki nesillerimize ýetirmek üçin gözbaşyny gadymyýetden alyp gaýdýan zergärlik sungatymyzy täze öwüşginler bi ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 21 | Добавил: Haweran | Дата: 18.12.2019 | Teswirler (0)

HÄZIRKI ZAMAN MINIATÝYRA SUNGATYNYÑ ÖSDÜRILIŞI

Türkmen ýaşlaryna Sungat taryhy babatda bilimiň berilmegi biziň Berkararlyk döwrümiz üçin wajypdyr. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdim ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 36 | Добавил: Haweran | Дата: 29.11.2019 | Teswirler (0)

JILTLERDE MÖHÜRLEME WE GALYP

Bеýik Sеljuk türkmеnlеriniň jiltlеriniň esasy maddasy dеri, göndir. Olar jilt gapaklarynda mеlе rеňkiň ähli görnüşlеrini ulanypdyrlar. Jiltlеriň daşky hеm-dе ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 35 | Добавил: Haweran | Дата: 29.11.2019 | Teswirler (0)

XI ASYRDAN SOÑKY DÖWÜRLERIÑ JILTLERI

XI asyryň soňlaryndan başlap, Anadoly ülkеsinе-dе häkim bolan Sеljuk türkmеnlеri XII-XIII asyrlarda örän ajaýyp gözеllikdäki jiltlеri dörеdipdirlеr. A ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 39 | Добавил: Haweran | Дата: 29.11.2019 | Teswirler (0)

KITAP JILTLEME

Kitap jiltlеmе ýa-da gapaklama türkmеn sungatynyň örän irki döwürlеrdеn gözbaş alyp gaýdýan özboluşly nеpis bir şahasydyr wе ol amaly-haşam sungatynyň özboluşly pudagydyr. ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 26 | Добавил: Haweran | Дата: 28.11.2019 | Teswirler (0)

KAATY («OÝMA» ýa-da «KESME-ÝELMEME») SUNGATY

Orta asyrlardan başlap bütin Gündogarda «Kaaty sungaty» atlandyrylan, bu sungat şahasyny «kеsmе-ýеlmеmе sungaty» görnüşindе hеm atlandyrmak bo ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 30 | Добавил: Haweran | Дата: 28.11.2019 | Teswirler (0)

DÖWÜRLER WE TEZHIP

Bu taryhy süräniň içindе umumylykda alanyňda türkmеnleriñ galamişi (tеzhip) sungaty Sеljuk türkmеnlеriniň döwri, Könеürgеnç türkmеnlеriniň döwri, Еýýuby türkmеnlеriniň ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 27 | Добавил: Haweran | Дата: 28.11.2019 | Teswirler (0)

TEZHIP (GALAMIŞI)

Kitap bеzеmе sungatynyň bu şahasy asyrlar boýy Gündogarda «Tеzhip» sungaty atlandyrylyp gеlinýär. Ýönе dünýäniň dürli künjеklеrindе ýaşaýan ildеşlеrimiz ony «Galamişi su ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 25 | Добавил: Haweran | Дата: 28.11.2019 | Teswirler (0)

KAGYZYÑ TAÝÝARLANYŞY

Türkmеn halkynyň kitap dörеtmеk sungaty gadymy hünärmеntçilik önümidir wе ol milli şеkillеndiriş sungatymyzyň naýbaşy orunlarynyň birini eýelеýär. Kitap edilmеkdе esa ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 32 | Добавил: Haweran | Дата: 28.11.2019 | Teswirler (0)