1 2 3 4 »
ANADOLYNYŇ TÄSINLIKLERI

● Baýramgeldi Çaryýew bilen Ogulbahar Muhammedowanyñ söhbetdeşligi

2003-nji ýylda Saparmyrat Türkmenbaşynyň Täze bilim syýasatynyň 10 ýyllygy hem-de « ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 18 | Добавил: Haweran | Дата: 16.08.2019 | Teswirler (0)

Durmuşyň hemişe peýda berjek 19 sany kadasy:

1. Özara bähbitlilik kadasy – Özgeleriň ýalňyşyny ýazgarmakdan öň, özüňizi ünsli seljeriň. Özgelere palçyk zyňýan adamyň eli arassa bolup bilm ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 45 | Добавил: Bagabat | Дата: 30.07.2019 | Teswirler (0)

ARTYK JALLYNYÑ ARTYKMAÇLYGY

■ ýa-da meşhur artist bilen iñ soñky söhbetdeşlik

Žurnalist Öre Daşgynowyñ tanymal döredijilik işgärleri bilen söhbetli makalalar toplumy bar. Ol ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 61 | Добавил: Haweran | Дата: 17.07.2019 | Teswirler (0)

HEKAÝA HAKYNDA HEKAÝAT

■ Ýazyjy Kömek Kulyýew bilen döredijilik söhbedi

Eger bir kişi ýanyma gelip: "Döredijilik adamlary bilen söhbetdeşlik ýazmak adatça näçeräk wagtyñy alý ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 49 | Добавил: Haweran | Дата: 14.07.2019 | Teswirler (3)

NÄME OKAÝANYÑY AÝTSAÑ, KIMDIGIÑI AÝDAÝYN

XIX asyrda ýaşap geçen fransuz ýazyjysy Etýen de Žu özüniň 1813-nji ýylda neşir edilen "Arsi köçesindäki jaý" atly essesinde: "Sen näme okaýanyňy ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 116 | Добавил: Bagabat | Дата: 25.06.2019 | Teswirler (21)

NÄZ EÝLEÝIP MESTAN BASYP GELEN GYZ

■ «Talyp gözeli-2019» bäslejiginiñ ýeñijisi Ogulbagt Koçiýewa bilen söhbetdeşlik

Paýtagtymyz Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Magtymguly ad ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 62 | Добавил: Haweran | Дата: 12.06.2019 | Teswirler (0)

ÄLEMGOŞAR ÖWÜŞGINLI SURATLAR

■ Ýazyjy Kowus Omadow bilen suratkeş Hojamuhammet Çüriýewiñ söhbetdeşligi

Şeýle bir adamlar bolýar, olar daşyndan synlanyñda, peýwagtyna gezip, i ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 45 | Добавил: Haweran | Дата: 08.06.2019 | Teswirler (0)

IÑ ÝAŞ TÜRKMEN ÝAZYJYSY: EDGÜ KÖPRÜLI

■ Yrak türkmenleriniñ "Gardaşlyk" žurnaly bilen yrakly ýaş türkmen ýazyjysy Edgü Köprüliniñ söhbetdeşligi

"Kardaşlık" žurnaly: - Hormatl ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 81 | Добавил: Haweran | Дата: 07.06.2019 | Teswirler (2)

ŞIIRIMIZIÑ TÜRKMEN DERVIŞI BAHAETTIN KARAKOÇ

Bahaettin Karakoç’a bugüne kadar “Türk şiirinin aksakalı”, “şiirimizin ak kanatlı kartalı”, “Türk Şiirinin Yaşayan Dede Korkut’u” ve “Türkmen ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 71 | Добавил: Haweran | Дата: 04.06.2019 | Teswirler (1)

HÜDAYI CAN ILE KITAP ÜZERINE

Kitap Haber ekibi olarak kitap severler için yeni bir çalışma başlattık. Her ay bir yazarımızı konuk alıp; onu tanımak, kitaplar üzerine konuşmak ve fikir alı ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 68 | Добавил: Medinilla | Дата: 09.04.2019 | Teswirler (0)