1 2 3 ... 6 7 »
HYDYR AMANGELDI BILEN TÜRK ÝAZYJYSY HÜDAÝY JANYÑ SÖHBETDEŞLIGI

Bir wagtlar – “Gören kim...” Türkiýede kitap bolup çykanda Hüdaýy Jan bilen söhbetdeşlik edipdik, bir neşir üçin. Türk di ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 30 | Добавил: Haweran | Дата: 11.11.2019 | Teswirler (1)

BADALGA SAHNASY

Mollanepes adyndakty talyplar teatrynyň işi barada söhbet

Özgeriş. Bu söz ajaýyp zamanamyzda, islendik ugurdaky ösüşli menziller dogrusynda edilýän buý ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 6 | Добавил: Haweran | Дата: 08.11.2019 | Teswirler (0)

DÖWRÜMIZDE YLHAM BAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň her bir güni sazlaşykly döredilen kämil esere meňzeýär. Onda her bir raýatyň ýürek buýsanjy, joşgunly sözleriň senasy, p ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 5 | Добавил: Haweran | Дата: 08.11.2019 | Teswirler (0)

ATA GULLAROW: «AJAÝYP ZAMANAMYZ — YLHAM AKABASY

Mary welaýatynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatrynyň işi barada söhbet

Döredijilik älemi – aňyrsyna göz ýetmeýän umm ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 3 | Добавил: Haweran | Дата: 08.11.2019 | Teswirler (0)

PERHAT HUDAÝBERENOW: — MILLILIK — IŇ GOWY BEZEG

Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatrynyň işi barada söhbet

Berkarar döwletimiziň bagtyý ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 6 | Добавил: Haweran | Дата: 08.11.2019 | Teswirler (0)

GÜLŞAT MEŇLIÝEWA: «ZAMANAMYZ – ARZUWLARYMYŇ GANATY»

Türkmenistanyň at gazanan artisti Gülşat Meňliýewa bilen döredijilik söhbedi

Gülşadyň gürrüňini diňläp oturyşyňa, y ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 6 | Добавил: Haweran | Дата: 08.11.2019 | Teswirler (0)

AŞYRMUHAMMET RAHMANOW: «SAHNA — ZEHINIŇ ÖLÇEG TEREZISI»

Türkmenistanyň A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynyň döredijilik toparynyň öňde goýýan maksatlary dogrusynda söhbet ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 11 | Добавил: Haweran | Дата: 08.11.2019 | Teswirler (0)

TEBIGYLYGA SIŇÝÄN KEŞPLER

Gözellik diýen zada her kim birhili düşünýär. Kim ony geýýän eşiginde görse, kim tebigatda görýär. Kimler bolsa öz zähmeti bilen ynsana ruhy lezzet paýlamagy, ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 20 | Добавил: Haweran | Дата: 08.11.2019 | Teswirler (4)

«NESILLER HEMME ZADY BILMELIDIR...»

Türkmen sowet edebiýatynyň uly şahyry, türkmen ýazyjy-şahyrlarynyň ençeme nesliniň sözüň doly manysyndaky mugallymy, halypasy Haldurdy Durdyýew (D. ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 19 | Добавил: Haweran | Дата: 21.10.2019 | Teswirler (0)

NEVA ÇIGTÇIOĞLU'NU TANIYOR'MUSUNUZ?

Milli değerimiz: Doç. Dr. Neva Çiftçioğlu
ve astrobiyolojiye katkıları


Doç.Dr. Neva Çiftçioğlu, “Avrupa’nın Japonyası” sayıl ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 12 | Добавил: Gökböri | Дата: 17.10.2019 | Teswirler (0)