1 2 3 ... 14 15 »
JÜMJÜME ÝALY JÜMLELER

Birbada hemmäniň göwnüni awlamak asla mümkin däldir. Hatda Gün hem birbada bütin dünýäni ýagtyldyp bilenok ahyry.

• Ýaşamak üçin ýürekden ygtybarly ýer ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 17 | Добавил: Gurban | Дата: 14.12.2019 | Teswirler (0)

AÇYLSA ÝÜREGIŇ DERWEZELERI

Ynsan ýüreginiň adaty söz bilen açyp bolmaýan derwezeleri bar, olary diňe şygryýetiň çeper dili bilen açmak mümkin. Ynsan ýüreginiň derwezeleri hem şygryýete b ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 15 | Добавил: Haweran | Дата: 10.12.2019 | Teswirler (0)

SÕZLER

Gijelik. Ýõräp baryan yolum haysy ugradygy, õñümde kõtellikmi, tekizlikmi gõrünenok. Birden tümlügi bürenen asmanda ýyldyz ýylpyldan ýaly boldy. Başymy galdyrdym, asmana nazar ayla ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 33 | Добавил: Nurdan | Дата: 08.12.2019 | Teswirler (4)

GÝUGONYÑ "ÖLÜM JEZASYNA HÖKÜM EDILENIÑ IÑ SOÑKY GÜNI" POWESTINDEN JÜMLELER

Ýakynda ýaş şahyr, dostumyz Taýmaz Seýidow dünýä belli fransuz ýazyjysy Wiktor Mari Gýugonyñ "Ölüm jezasyn ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 44 | Добавил: Haweran | Дата: 08.12.2019 | Teswirler (2)

PAÝHASLAR DÜWÜNÇEGI

Durmuş öziñi tapmakdan ybarat däldir. Durmuş öziñi döretmekden ybarat.

Ýakynlaryñ barada iñ uly günä - ýigrenç däl-de, perwaýsyzlykdyr; bu adamkärçiliksiz ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 61 | Добавил: amanmyradownamehribon | Дата: 19.11.2019 | Teswirler (9)

“Qızım, bax, sən də Röya kimi olsan - sənin də dördmərtəbəli villan olar...”

Korrupsioner məmurların duası: “İlahi, yalvarıram, Sən özün yollarımızı seldən, uçqundan, çökmədən uzaq elə ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 25 | Добавил: Gökböri | Дата: 15.10.2019 | Teswirler (2)

GÜNDELIGIMDE GALAN SETIRLER

Eşidýärkäk düşünmeli, görýärkäk akyl ýetirmeli, duýýarkak seljermeli.

* * *
Ýaşaýyş hereketdir we onuň bizden edýän talaby hem hereketlili ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 97 | Добавил: Haweran | Дата: 08.10.2019 | Teswirler (1)

EDEBIÝATÇYNYÑ ÝAZGYLARY

Beýikler beýik ýeriñi, ejizler ejiz ýeriñi gõzleýärler, tapýarlaram.

* * *

Beýikleri biri birine deñemegiñ geregi ýok. Olaryñ hersi õzüçe ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 118 | Добавил: Nurdan | Дата: 06.10.2019 | Teswirler (5)

EZIZ NESINIÑ IÑ SOÑKY GÜNLERI WE ÖLMEZINIÑ ÖÑ ÝANYNDA EDEN WESÝETI: "MEN MAZARYMYÑ BOLMAGYNY ISLÄMOK!"

Hakyky ady Mehmet Nusret bolan dünýä belli türkiýeli satiraçy ýazyjy 1915-nji ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 120 | Добавил: Haweran | Дата: 10.11.2019 | Teswirler (2)

GEPIŇ GYSGASY...

Iň bärkisi dört setirlik goşguda-da kapyýalaryň ählisi sazlaşyp gitmän, hökman biri üýtgeýändir. Bu durmuşda-da  şeýle, hemme günüň sazlaşykly, akgynly gitmegi mümkin däl ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 67 | Добавил: Mylaýym | Дата: 20.09.2019 | Teswirler (1)