1 2 3 ... 51 52 »
TEÑÑELER — TARYHYÑ YGTYBARLY ÇEŞMELERI

Türkmen alymlarynyň Ahal welaýatynyň Kaka etrabyndaky Mänebaba ýadygärliginde geçiren ylmy gözlegleriniň netijesinde kümmetiň gündogar burçunda, 25 ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 10 | Добавил: Haweran | Дата: 11.09.2019 | Teswirler (0)

SOLTANYÑ KASAMY

● Dünýä taryhynda juda şöhratly ýeňiş hökmünde baha berlen türkmen-seljuklarynyň soltan Alp Arslanyň ýolbaşçylygynda wizantiýalylaryň üstünden gazanan meşhur Malazgirt ýeň ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 26 | Добавил: Haweran | Дата: 10.09.2019 | Teswirler (1)

ŞÖHRATLY NUSAÝDA ISGENDERIÑ YZLARY

Belli serkerde Aleksandr Makedonskiniň ömri, pelsepesi, harby sungaty we jahanşalygy barada ençeme kitaplaryň, ylmy monografiýalaryň ýazylandygyna, kino ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 12 | Добавил: Haweran | Дата: 08.09.2019 | Teswirler (0)

ORTA ASYRLARYÑ TÄSIN KÜÝZEJIKLERI

Orta asyrlar şäherlerinde VIII—IX asyrlardan başlap keramiki önümleri ýasamak sungaty kämilleşip başlaýar. Dehistan, Şährislam, Nusaý, Abiwert, Merw, Ür ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 10 | Добавил: Haweran | Дата: 01.09.2019 | Teswirler (0)

GADYMY ÄNEW MEDENIÝETI

Ata-babalarymyz asyrlaryň dowamynda gojaman taryhda maddy we medeni gymmatlyklaryň beýik nusgalaryny döredip, gadymy türkmen topragynyň şan-şöhratynyň dünýä ýaýylm ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 16 | Добавил: Haweran | Дата: 01.09.2019 | Teswirler (0)

SUMERLER HAKDA SÖHBET

Türkmen halkynyň uzak geçmişiň jümmüşine uzaýan baý taryhy ýoly bar. Şol ýoluň dowamynda gadymy pederlerimiz çarwaçylygy hem, çomruçylygy hem başyndan geçirdiler, ý ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 18 | Добавил: Haweran | Дата: 27.08.2019 | Teswirler (0)

DÜNÝÄÑ ÇAR KÜNJÜNE ÝAÝRAN TÜRKMENIM

Orta asyrlarda Kiçi Aziýanyñ jemgyýetçilik-syýasy we edebi durmuşyna türkmenleriñ täsiri

Taryhy maglumatlara nazar aýlanymyzda, t ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 15 | Добавил: Haweran | Дата: 27.08.2019 | Teswirler (0)

SOLTAN ALP ARSLANYÑ DOGASY

● Gynansak-da... Soltan Alparslan Türkmeniñ Malazgirtde Wizantiýa goşunyna garşy giren ýeñişli söweşiniñ öñüsyrasynda jumga namazyna duran metjidi häzirem ýa ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 50 | Добавил: Haweran | Дата: 26.08.2019 | Teswirler (3)

BOZULMAZ, OGUZ BOÝUMYZ

● ýa-da mukaddes ýigrimi dörtlük barada söhbet

Ata-babalarymyzyň gadymy ýörelgelerinde, syýasy we jemgyýetçilik kadalarynda ýigrimi dört san bilen bag ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 17 | Добавил: Haweran | Дата: 25.08.2019 | Teswirler (0)

ANTAKÝA - OGUZ KAGANYÑ PAÝTAGTY

"Oguznamanyñ" ýa-da "Oguz kagan" dessanynyñ bäş sany aýry-aýry wersiýasy bar. Bäş wersiýadan gelinen umumu netijä görä, Oguz han paýtagty Garagurumdan goşu ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 17 | Добавил: Haweran | Дата: 21.08.2019 | Teswirler (0)