1 2 3 ... 70 71 »
TARYHY BAÝ ÜLKE

Daşoguz welaýatynyň çäginde türkmen halkynyň bahasyna ýetip bolmajak gymmatlyklary bolup duran taryhy we arheologik ýadygärlikler jemlenendir. Köneürgenç şäheri dünýäniň d ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 10 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

GÖKSÜÝRI ÝADYGÄRLIKLERI — TEJENIÑ KENARYNDAKY BEÝIK MEDENIÝETIÑ YZLARY

Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabynda belleýşi ýaly, türkmen topragynyň ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 7 | Добавил: Haweran | Дата: 14.11.2019 | Teswirler (0)

ATATÜRK ve FEVZİ ÇAKMAK’IN GÖZÜYLE BÜYÜK TAARRUZ

GİRİŞ

Yunanlıların Sakarya yenilgisi ile bozulan morallerinin yerine gelmesini ve toparlanmalarını engellemek amacıyla ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 7 | Добавил: Gökböri | Дата: 12.11.2019 | Teswirler (0)

TÜRK KÜLTÜRÜNDE ALEVİLİK

Saha araştırmaları özellikle folklorcu ve sosyologlar için çok önemlidir. Çünkü milletlerin ve küçük sosyal gnıpların kültürel kalıplarının bakiyeleri ve temeller ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 2 | Добавил: Gökböri | Дата: 11.11.2019 | Teswirler (0)

YENİ BİR TÜRKMEN İSLÂM DEVLETİ MODELİ OLARAK GAZNELİLER

Giriş

Gaznelilerin ortaya çıktıkları bölge Horasan, Tus, Nişabur, Nesa, Herat, Merv ve Belh civarlarıdır. Bu bö ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 3 | Добавил: Gökböri | Дата: 11.11.2019 | Teswirler (0)

ATATÜRK’ÜN HATAY DAVASI

“Türkiye için Hatay bir milli haysiyet ve gurur sorunu idi. Cumhuriyetin sınırlarım, Birinci Dünya Savaşı sonunda, Türk­lüğün en karanlık günlerinde, Milli Misak’l ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 3 | Добавил: Gökböri | Дата: 11.11.2019 | Teswirler (0)

ATATÜRK’ÜN BÜYÜK ÖZLEMİ: TÜRK DÜNYASI’NDA KÜLTÜR BİRLİĞİ

Bugün Atatürk’ün ihmal edilmiş birkaç yönünden biri de O’nun Türklük ve Türk dünyası hakkındaki görüş ve düşünceleridir.
Ma ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 4 | Добавил: Gökböri | Дата: 11.11.2019 | Teswirler (0)

ATABEG GÖKBÖRÜ'DEN OSMANLI'YA MEVLID GELENEĞI

Mevlit denince ilk akla gelen İslâm büyüğü - hiç şüphesiz 1154-1232 yılları arasında yaşamış olan Ebû Saîd Muzafferüddin Gökbörü’dür. ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 7 | Добавил: Gökböri | Дата: 11.11.2019 | Teswirler (0)

OSMANLILARDA MEVLİD KANDİLİ

Çocukken Kıbrıs’a ilk gittiğimde, Mevlid Kandili’nin tatil olması beni şaşırtmıştı. Bu Osmanlı geleneğine İngilizlerin bile dokunmamış olması garibime g ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 10 | Добавил: Gökböri | Дата: 11.11.2019 | Teswirler (0)

Generalyň otagyna gojany salanlarynda ýüzünede seretmän kagyzlara gol çeken bolup şeýle diýýär:
- Sizi görmek üçin men köp garaşdym, indi siz maňa garaşyň- diýip, gol çekip bolup gojaň ýüzüne s ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 32 | Добавил: Gurban | Дата: 10.11.2019 | Teswirler (0)