1 2 3 4 »
Bir kinofilmden soñky oýlanmalar

HYTAÝ DIWARY

"Ýolum Hytaý diwary, derýa, gaçy-böwetdir..."
Baýram Jütdiýew.


Dünýäniñ ýedi täsinliginiñ biri ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 23 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (2)

KÖP GARAŞDYRAN "GURULYŞ. OSMAN" TELESERIALY BAŞLANDY. TELESERIALYÑ AKTÝORLAR SOSTAWYNDA KIMLER BAR?

"Direliş. Ärtogrul" teleserialynyñ iñ soñky jemleme bölüminiñ teleýaýlymda berilen günü ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 29 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

"DIRELIŞ. ÄRTOGRUL" TELESERIALY GELJEKKI MÖWSÜMDE "Gurulyş. OSMAN" ADY BILEN DOWAM EDER...

"Gurulyş. Osman" teleserialynyñ buşlugy...

Häzirkizaman türk syýasatyna (ý ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 246 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (13)

ROWAÝATA ÖWRÜLEN ÖMÜR

Ol ata-enesinden:
– Gyzym, balam – diýen sözi eşitmedi. Asla olaryň kimdigini, neneňsi adamlardygyny bilmän galdy. Ýeke ata-enesiniň däl,başga ýakynlary, hatd ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 15 | Добавил: Haweran | Дата: 08.11.2019 | Teswirler (0)

TÄZE «MÜNEÇJIM»

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynyň ajaýyp özgerişlikleri ýurdumyzyň teatr işgärleriniň-de ylhamyna ylham goşýar. Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynyň dörediji ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 10 | Добавил: Haweran | Дата: 08.11.2019 | Teswirler (0)

KEREMLI ÝAÝLANYŇ OGLY

Wäşilik däpleri ýylsaýyn kämilleşip, soňlugy bilen bu sungatyň aýratyn bir ugry hökmünde uly ösüşlere eýe boldy. Başlangyjyny halk döredijiliginden alyp, Türkmen ýaz ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 12 | Добавил: Haweran | Дата: 08.11.2019 | Teswirler (0)

IR OÝANAN ZEHIN

● Türkmenistanyň at gazanan artisti Hudaýberdi Baýryýewiň döredijilik ýoly hakda söhbet

Sungat ugrundan ýokary okuw mekdebine giriş synaglaryny üstünli ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 15 | Добавил: Haweran | Дата: 08.11.2019 | Teswirler (0)

HALAL AKABANYÑ GÖZBAŞY

Kimler ony kino artisti, ýene birleri bolsa teatr režissýory hem artisti hökmünde tanaýarlar. Onuň ussatlygyna, adamkärçiligine hormat goýýarlar. Meniň üçin, bolsa ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 39 | Добавил: Gurban | Дата: 25.10.2019 | Teswirler (5)

GÖZLERDE GALAN GOJA

Heran-haçan Türkmenistanyň halk artisti, Magtymguly adyndaky Döwlet baýragynyň eýesi, teatr we kino sungatynyň ussady Ata Döwletow hakynda söhbet edilende, ilkinji nob ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 30 | Добавил: Gurban | Дата: 22.10.2019 | Teswirler (0)

ÇARY BERDIÝEW

Türkmenistanyñ halk artisti Çary Berdiýew 1952-nji ýylda Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Mäne obasynda dünýä inýär. Çary Berdiýew 1979-njy ýylda Moskwanyň Lunaçarskiý adynda ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 46 | Добавил: Gurban | Дата: 19.09.2019 | Teswirler (0)